www.adjhangot.org

Adj Hangot Egyesület hivatalos honlapja

www.adjhangot.org

Adj Hangot Egyesület hivatalos honlapja

PREV
NEXT

Börtönrádió a magyarországi fegyintézetekben

A Börtönrádió célja, hogy a fogvatartottak aktív közreműködésével olyan belső információs és kommunikációs fórumot biztosítson a fegyintézetekben élőknek, amely segít a konfliktus kezelésben, csökkenti a belső feszültségeket, valamint hatékony segítséget nyújt a fogvatartottak szabadulás utáni reintegrációjában.

Az első bkeörtönrádiót egyesületünk az Adj Hangot Egyesület, együttműködve a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságával, a Váci Fegyház és Börtönben indította el, amely – siker esetén – egy későbbi országos hálózat kiindulópontja lenne.

Célunk a börtönben eltöltött idő hasznosabbá és elviselhetőbbé tétele.

• információ átadása,
• a fogvatartottak közti feszültség csökkentése
• felkészítés a szabadulás utáni időszakra, reintegráció.

A funkcionális analfabetizmus, illetve a diszlexia nagy arányamiatt minden tájékoztatás, ami nem írásban történik, hatékonyabb információ-átadás és megkönnyíti a börtönben dolgozók munkáját. A hírekben elhangzó emlékeztetők vagy a napirend változásának előre jelzése megelőzheti a feszültség kialakulását, és az intézmény egyéb programjait is népszerűbbé, illetve hatékonyabbá teszik a róluk szóló tudósítások, interjúk.

Az információ hatalom, amivel vissza is lehet élni. Ha a fogvatartottak egyformán tájékozottak a börtön életének részleteiről, akkor kevésbé tudják kihasználni, manipulálni egymást. A börtönzsargon és a helyi szokások ismerete csökkenti az újonnan elítéltek sebezhetőségét. A gondosan kiválasztott rádiósok mintaképként szolgálhatnak, az interjúkon keresztül pedig lehetőség van arra, hogy olyan személyek életével ismerkedhessenek meg az elítéltek, olyan történeteket hallhassanak, amelyek előremutatóak és a szabadulás utáni reintegrációt segítik elő.

Életünket történetekben éljük. Azok a történetek, amelyeket jellemzőnek gondolunk magunkra nézve, meghatározzák azt is, ahogyan a jövőben viselkedni tudunk. Akik magukat csak mint „csikkes”, „csicska” vagy „lúzer” tudják megfogalmazni, akik csak ezeket igazoló történeteket tudnak magukról mesélni, nem nagy reménnyel vághatnak bele a szabadulás utáni életbe, de gyorsan visszakerülnek azok is, akik csak úgy gondolkodnak magukról, mint az „erős ember, akitől jobb félni”. Mindenkinek az életében megtalálhatóak azonban azok a történetek is, amelyekben szívesebben élnének, és amelyek nem a devianciához és a büntetéshez vezetnek. A rádió az egyik leghatékonyabb eszköz ahhoz, hogy ezek a történetek a felszínre kerüljenek és megerősödjenek. A siker, a tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a családi élet történeteit a rádió a szó szoros értelemben kihangosítja, ami a főszereplő számára hatalmas megerősítést, a hallgató számára pedig lehetőséget jelent arra, hogy ehhez hasonló történetek szerint éljen. Ezzel a rádió kiegészítheti, sőt felerősítheti a börtönben futó egyéb szociális, pszichés, kulturális és edukációs programokat.

A fenti célokat egy olyan rádióval lehet elérni, amelyet közösen tervezünk és hozunk létre az elítéltekkel, amit így az egész börtön közössége magáénak érez és azonosul vele.

Meggyőződésünk, hogy a rádió a börtön egésze számára szolgál különféle, de egyformán értékes tapasztalattal.

A rádió közvetlen működtetésében résztvevő stúdiósok számára értelmes, rendszeres elfoglaltságot, szaktudást, más területen is használható számítógépes és kommuniációs ismereteket ad, valamint azt a tudatot, hogy a közösségért tesznek valamit.

Az interjúalanyok, a műsorokban közreműködők számára azt a fontos – és nagy részük éltéből valószínűleg hiányzó – élményt nyújtja, hogy számít a véleményük, fontos, hogy mit gondolnak.

A hallgatóság a rádióműsorokkal alternatív szórakozási lehetőséget kap olyan témákban, amelyek igazán róluk szólnakj és ez a folyamatos részvételi kutatás segítségével közvetlenül is hatással lehet a tartalmára.

A fenti piramis három sávja vertikálisan is átjárható, bárkiből lehet stúdiós vagy közreműködő.

A fenti hatások enyhítik a börtönön belül a feszültséget, ami pedig megkönnyíti a felügyelők helyzetét, csökkenti túlterheltségüket.

Nagy-Britanniában 1994-ben egy börtön igazgatójának felhívására, az öngyilkosságok számának csökkentésére hozták létre az első adásokat a BBC volt munkatársai, és mára a Prison Radio Association (http://www.prisonradioassociation.org/) keretében működő Börtönrádió a nap 24 órájában sugároz műsorokat az ország 120 büntetés-végrehajtási intézménye közül 95-ben. A brit kormány olyannyira támogatja a kezdeményezést, hogy segítséget nyújtott annak Trinidad és Tobago-n történő elindításához is. Ezen kívül – a brit kezdeményezéstől függetlenül – Svédországban is hatékony börtönrádiós projekt működik.

A Börtönrádió egy zártláncú, csak a fegyintézetek lakói által fogható rádióprogram, melyet a fegyintézet lakói készítenek tapasztalt újságírók valamint pszichológusok, illetve egyéb segítő szakmákban működő szakemberek által nyújtott tréning után, azok szerkesztői és segítői közreműködésével, maximálisan figyelembe véve a fegyintézet biztonsági előírásait, szigorú etikai irányelvek alapján.

Úgy döntöttünk, hogy a legsúlyosabb kategóriába tartozó elkövetők, a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények elítéltjei valamint a médiában nagy visszhangot kapott bűnesetek szereplői nem vehetnek részt a rádió munkájában.

A rádió indulásakor, a felügyelők azon személyek figyelmét hívják fel erre a lehetőségre, akiket ők megbízhatónak és – például jó magaviseletük miatt – megfelelőnek tartanak erre a pozícióra. Ebből a körből az önként jelentkezők közül csoportos foglalkozás során választjuk ki a stúdió munkatársait.

Fontosnak tartjuk, hogy a rádiós tevékenység ne kötelező foglalkozás legyen, hanem önkéntes alapon szerveződjön. Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy a rádiósok között olyan fogvatartottak legyenek, akik mintát nyújtanak magaviseletükkel és a jövőre vonatkozó, a bűncselekményeket elkerülő terveikkel.

Azt szeretnénk elérni, hogy a stúdiós státusz presztízst jelentsen, amiért érdemes erőfeszítéseket tenni.

3 hónapos csoport-folyamat, amely során a börtönrádió iránt érdeklődő – és az intézmény-vezetés által jóváhagyott – fogvatartottak, 10 fő

 • megismerkednek az alapvető rádiós műfajokkal
 • a rádiózáshoz szükséges feladatokkal, szerepekkel
 • összegyűjtik a börtönben lehetséges témákat és megoldási, műfaji kereteket keresnek azok számára
 • megismertetik a börtön szélesebb közösségét ezekkel az elképzelésekkel és begyűjtik a visszajelzéseket ezekről
 • ezzel bevonják a többi fogvatartottat és előkészítik a rádió fogadtatását
 • megtanulják a közösségi rádiózáshoz elengedhetetlen együttműködést
 • megismerkednek a rádiózás technikai feltételeivel és eszközeivel
 • alapvető számítógépes és
 • hangszerkesztési ismereteket kapnak
 • gyakorolják a kérdezéstechnikákat

A csoportfolyamat lehetőséget ad számunkra ahhoz, hogy arádiós képzés szakmai elemeit pontosan illesszük az igényekhez, a résztvevők képességeihez és előzetes ismereteihez.

A csoport időbeli beosztása és bontása illeszkedik a börtön napirendéhez és a fogvatartottak egyéb elfoglaltságához.
A program újságíró résztvevői gyakorlott oktatók az újságírás/műsorkészítés terén a kérdezéstechnikától a technikai eszközök használatáig, míg a pszichológusok a csoportdinamika és csapatépítés terén járatosak. A szakmai programot sok kommunikációs és csapatépítő gyakorlat színesíti.

Műsorkészítés

A műsorkészítés a fenti képzésen végzett résztvevők kezdik az egyesület szakmai felügyelete és segítsége mellett az intézmény vezetésével megállapodott biztonsági és ellenőrzési irányelvek alapján.

A szerkesztői irányelvek a szigorú BBC iránymutatást követik, figyelembe véve a magyarországi sajátosságokat. A legfontosabb irányelvek, itt a teljesség igénye nélkül:

− Felelősségünk van a hallgatók, a készítők és a bűnügyek áldozatai felé.
− Senkit nem akarunk megbántani, nem hangozhat el olyan tartalom, amely akár nemre, fajra, nemzetiségre, korra, szexuális orientációra, fogyatékosságra, vallásra sértő vagy lekicsinylő lehet.
− Nem támogatjuk az erőszakot és a törvénysértést.
− Támogatjuk a tanulást, a képzést, arra biztatjuk az elítélteket, hogy vegyék kezükbe a saját életüket.
− Az áldozat szempontját mindig meg kell jeleníteni.
− Nem kerülhet adásba olyan anyag, amely kárt okozhat vagy törvénysértő.
− Károkozás elkerülése: a felvett anyag nem bátoríthat büntetendő cselekedetre,
nem dicsőítheti az esetleg káros viselkedési formákat, például: illegális drog- és alkoholfogyasztás, erőszak.
− Kiemelten érzékenyen kell megközelíteni a halál, az öngyilkosság témáját, illetve a nagyon erős érzelmeket kiváltó szituációkról (például család felbomlása) szóló tartalmakat. Tudatni kell a fogvatartottakkal, hogy hol és milyen módon kaphatnak segítséget ilyen esetben.
− A közreműködő elítéltek nem utalhatnak a műsorban saját cselekményükre, hacsak ez szerkesztőileg nem indokolt, például ha egy adott cselekmény következményeiről zajlik a vita.
− Éppen jogi eljárás alatt lévő fogvatartott csak a börtönparancsnok külön engedélyével vehet részt a gyártási folyamatban.
− Elfogulatlanság és pontosság: Az elfogulatlanság pártatlanságot, kiegyensúlyozottságot jelent. Mindig a vélemények, látásmódok széles skáláját kell körbejárni. Pontosság: a tartalom a tényekre alapuljon.
− Rágalmazás, korrektség, privát szféra: különösen figyelni kell a rágalmazás kiszűrésére, a korrekt, egyenlőségre épülő párbeszédre és a privátszféra tiszteletben tartására.

A műsorok tartalmát és műfaját a fogvatartottak és a szakmai team közösen állítja össze. A fogvatartottak tapasztalati szakértőkként működnek, a team pedig a kereteket és a rádiós/újságírói technikákat biztosítja. A kereteket a rádió bevezetésének céljai határozzák meg:

 • feszültség oldása a börtönben
 • a börtönben töltött idő hasznossá tétele
 • felkészülés a szabadulásra
 • a visszaesés megelőzése

Ezekhez a célokhoz keressük a megfelelő műfajokat és tartalmakat. A céloknak az első pillanattól kezdve világosnak és nyíltnak kell lenniük, a megvalósításhoz a szerepeket, feladatokat, felelősségeket fokozatosan lehet kialakítani.

A rádió műsorideje és ezzel hatékonysága nagyban növelhető, ha a műsort több intézményben állítják össze és az elkészült műsorokat az intézmények megosztják. Az új stúdiósok képzése akár folyamatosan, akár blokkosított formába történhet.

Tapasztalatcsere és közös EU-források megszerzésének érdekében egyaránt együttműködünk a komoly tapasztalatokkal rendelkező brit PrisonRadio Association-nal és az egy éve alakult svéd Radio Fri-vel is, sőt a térség más országaiban is (Románia, Bulgária, Szlovákia) megtörténtek az előkészítő tárgyalások az együttműködésre.

+ CÉLOK

Célunk a börtönben eltöltött idő hasznosabbá és elviselhetőbbé tétele.

• információ átadása,
• a fogvatartottak közti feszültség csökkentése
• felkészítés a szabadulás utáni időszakra, reintegráció.

A funkcionális analfabetizmus, illetve a diszlexia nagy arányamiatt minden tájékoztatás, ami nem írásban történik, hatékonyabb információ-átadás és megkönnyíti a börtönben dolgozók munkáját. A hírekben elhangzó emlékeztetők vagy a napirend változásának előre jelzése megelőzheti a feszültség kialakulását, és az intézmény egyéb programjait is népszerűbbé, illetve hatékonyabbá teszik a róluk szóló tudósítások, interjúk.

Az információ hatalom, amivel vissza is lehet élni. Ha a fogvatartottak egyformán tájékozottak a börtön életének részleteiről, akkor kevésbé tudják kihasználni, manipulálni egymást. A börtönzsargon és a helyi szokások ismerete csökkenti az újonnan elítéltek sebezhetőségét. A gondosan kiválasztott rádiósok mintaképként szolgálhatnak, az interjúkon keresztül pedig lehetőség van arra, hogy olyan személyek életével ismerkedhessenek meg az elítéltek, olyan történeteket hallhassanak, amelyek előremutatóak és a szabadulás utáni reintegrációt segítik elő.

Életünket történetekben éljük. Azok a történetek, amelyeket jellemzőnek gondolunk magunkra nézve, meghatározzák azt is, ahogyan a jövőben viselkedni tudunk. Akik magukat csak mint „csikkes”, „csicska” vagy „lúzer” tudják megfogalmazni, akik csak ezeket igazoló történeteket tudnak magukról mesélni, nem nagy reménnyel vághatnak bele a szabadulás utáni életbe, de gyorsan visszakerülnek azok is, akik csak úgy gondolkodnak magukról, mint az „erős ember, akitől jobb félni”. Mindenkinek az életében megtalálhatóak azonban azok a történetek is, amelyekben szívesebben élnének, és amelyek nem a devianciához és a büntetéshez vezetnek. A rádió az egyik leghatékonyabb eszköz ahhoz, hogy ezek a történetek a felszínre kerüljenek és megerősödjenek. A siker, a tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a családi élet történeteit a rádió a szó szoros értelemben kihangosítja, ami a főszereplő számára hatalmas megerősítést, a hallgató számára pedig lehetőséget jelent arra, hogy ehhez hasonló történetek szerint éljen. Ezzel a rádió kiegészítheti, sőt felerősítheti a börtönben futó egyéb szociális, pszichés, kulturális és edukációs programokat.

A fenti célokat egy olyan rádióval lehet elérni, amelyet közösen tervezünk és hozunk létre az elítéltekkel, amit így az egész börtön közössége magáénak érez és azonosul vele.

+ HATÁS

Meggyőződésünk, hogy a rádió a börtön egésze számára szolgál különféle, de egyformán értékes tapasztalattal.

A rádió közvetlen működtetésében résztvevő stúdiósok számára értelmes, rendszeres elfoglaltságot, szaktudást, más területen is használható számítógépes és kommuniációs ismereteket ad, valamint azt a tudatot, hogy a közösségért tesznek valamit.

Az interjúalanyok, a műsorokban közreműködők számára azt a fontos – és nagy részük éltéből valószínűleg hiányzó – élményt nyújtja, hogy számít a véleményük, fontos, hogy mit gondolnak.

A hallgatóság a rádióműsorokkal alternatív szórakozási lehetőséget kap olyan témákban, amelyek igazán róluk szólnakj és ez a folyamatos részvételi kutatás segítségével közvetlenül is hatással lehet a tartalmára.

A fenti piramis három sávja vertikálisan is átjárható, bárkiből lehet stúdiós vagy közreműködő.

A fenti hatások enyhítik a börtönön belül a feszültséget, ami pedig megkönnyíti a felügyelők helyzetét, csökkenti túlterheltségüket.

+ A MODELL

Nagy-Britanniában 1994-ben egy börtön igazgatójának felhívására, az öngyilkosságok számának csökkentésére hozták létre az első adásokat a BBC volt munkatársai, és mára a Prison Radio Association (http://www.prisonradioassociation.org/) keretében működő Börtönrádió a nap 24 órájában sugároz műsorokat az ország 120 büntetés-végrehajtási intézménye közül 95-ben. A brit kormány olyannyira támogatja a kezdeményezést, hogy segítséget nyújtott annak Trinidad és Tobago-n történő elindításához is. Ezen kívül – a brit kezdeményezéstől függetlenül – Svédországban is hatékony börtönrádiós projekt működik.

A Börtönrádió egy zártláncú, csak a fegyintézetek lakói által fogható rádióprogram, melyet a fegyintézet lakói készítenek tapasztalt újságírók valamint pszichológusok, illetve egyéb segítő szakmákban működő szakemberek által nyújtott tréning után, azok szerkesztői és segítői közreműködésével, maximálisan figyelembe véve a fegyintézet biztonsági előírásait, szigorú etikai irányelvek alapján.

+ A KIVÁLLASZTÁS

Úgy döntöttünk, hogy a legsúlyosabb kategóriába tartozó elkövetők, a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények elítéltjei valamint a médiában nagy visszhangot kapott bűnesetek szereplői nem vehetnek részt a rádió munkájában.

A rádió indulásakor, a felügyelők azon személyek figyelmét hívják fel erre a lehetőségre, akiket ők megbízhatónak és – például jó magaviseletük miatt – megfelelőnek tartanak erre a pozícióra. Ebből a körből az önként jelentkezők közül csoportos foglalkozás során választjuk ki a stúdió munkatársait.

Fontosnak tartjuk, hogy a rádiós tevékenység ne kötelező foglalkozás legyen, hanem önkéntes alapon szerveződjön. Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy a rádiósok között olyan fogvatartottak legyenek, akik mintát nyújtanak magaviseletükkel és a jövőre vonatkozó, a bűncselekményeket elkerülő terveikkel.

Azt szeretnénk elérni, hogy a stúdiós státusz presztízst jelentsen, amiért érdemes erőfeszítéseket tenni.

+ BEVEZETÉS A RÁDIÓZÁSBA

3 hónapos csoport-folyamat, amely során a börtönrádió iránt érdeklődő – és az intézmény-vezetés által jóváhagyott – fogvatartottak, 10 fő

 • megismerkednek az alapvető rádiós műfajokkal
 • a rádiózáshoz szükséges feladatokkal, szerepekkel
 • összegyűjtik a börtönben lehetséges témákat és megoldási, műfaji kereteket keresnek azok számára
 • megismertetik a börtön szélesebb közösségét ezekkel az elképzelésekkel és begyűjtik a visszajelzéseket ezekről
 • ezzel bevonják a többi fogvatartottat és előkészítik a rádió fogadtatását
 • megtanulják a közösségi rádiózáshoz elengedhetetlen együttműködést
 • megismerkednek a rádiózás technikai feltételeivel és eszközeivel
 • alapvető számítógépes és
 • hangszerkesztési ismereteket kapnak
 • gyakorolják a kérdezéstechnikákat

A csoportfolyamat lehetőséget ad számunkra ahhoz, hogy arádiós képzés szakmai elemeit pontosan illesszük az igényekhez, a résztvevők képességeihez és előzetes ismereteihez.

A csoport időbeli beosztása és bontása illeszkedik a börtön napirendéhez és a fogvatartottak egyéb elfoglaltságához.
A program újságíró résztvevői gyakorlott oktatók az újságírás/műsorkészítés terén a kérdezéstechnikától a technikai eszközök használatáig, míg a pszichológusok a csoportdinamika és csapatépítés terén járatosak. A szakmai programot sok kommunikációs és csapatépítő gyakorlat színesíti.

Műsorkészítés

A műsorkészítés a fenti képzésen végzett résztvevők kezdik az egyesület szakmai felügyelete és segítsége mellett az intézmény vezetésével megállapodott biztonsági és ellenőrzési irányelvek alapján.

+ SZERKESZTÉS

A szerkesztői irányelvek a szigorú BBC iránymutatást követik, figyelembe véve a magyarországi sajátosságokat. A legfontosabb irányelvek, itt a teljesség igénye nélkül:

− Felelősségünk van a hallgatók, a készítők és a bűnügyek áldozatai felé.
− Senkit nem akarunk megbántani, nem hangozhat el olyan tartalom, amely akár nemre, fajra, nemzetiségre, korra, szexuális orientációra, fogyatékosságra, vallásra sértő vagy lekicsinylő lehet.
− Nem támogatjuk az erőszakot és a törvénysértést.
− Támogatjuk a tanulást, a képzést, arra biztatjuk az elítélteket, hogy vegyék kezükbe a saját életüket.
− Az áldozat szempontját mindig meg kell jeleníteni.
− Nem kerülhet adásba olyan anyag, amely kárt okozhat vagy törvénysértő.
− Károkozás elkerülése: a felvett anyag nem bátoríthat büntetendő cselekedetre,
nem dicsőítheti az esetleg káros viselkedési formákat, például: illegális drog- és alkoholfogyasztás, erőszak.
− Kiemelten érzékenyen kell megközelíteni a halál, az öngyilkosság témáját, illetve a nagyon erős érzelmeket kiváltó szituációkról (például család felbomlása) szóló tartalmakat. Tudatni kell a fogvatartottakkal, hogy hol és milyen módon kaphatnak segítséget ilyen esetben.
− A közreműködő elítéltek nem utalhatnak a műsorban saját cselekményükre, hacsak ez szerkesztőileg nem indokolt, például ha egy adott cselekmény következményeiről zajlik a vita.
− Éppen jogi eljárás alatt lévő fogvatartott csak a börtönparancsnok külön engedélyével vehet részt a gyártási folyamatban.
− Elfogulatlanság és pontosság: Az elfogulatlanság pártatlanságot, kiegyensúlyozottságot jelent. Mindig a vélemények, látásmódok széles skáláját kell körbejárni. Pontosság: a tartalom a tényekre alapuljon.
− Rágalmazás, korrektség, privát szféra: különösen figyelni kell a rágalmazás kiszűrésére, a korrekt, egyenlőségre épülő párbeszédre és a privátszféra tiszteletben tartására.

+ MŰSOROK

A műsorok tartalmát és műfaját a fogvatartottak és a szakmai team közösen állítja össze. A fogvatartottak tapasztalati szakértőkként működnek, a team pedig a kereteket és a rádiós/újságírói technikákat biztosítja. A kereteket a rádió bevezetésének céljai határozzák meg:

 • feszültség oldása a börtönben
 • a börtönben töltött idő hasznossá tétele
 • felkészülés a szabadulásra
 • a visszaesés megelőzése

Ezekhez a célokhoz keressük a megfelelő műfajokat és tartalmakat. A céloknak az első pillanattól kezdve világosnak és nyíltnak kell lenniük, a megvalósításhoz a szerepeket, feladatokat, felelősségeket fokozatosan lehet kialakítani.

+ TOVÁBBI TERVEK

A rádió műsorideje és ezzel hatékonysága nagyban növelhető, ha a műsort több intézményben állítják össze és az elkészült műsorokat az intézmények megosztják. Az új stúdiósok képzése akár folyamatosan, akár blokkosított formába történhet.

Tapasztalatcsere és közös EU-források megszerzésének érdekében egyaránt együttműködünk a komoly tapasztalatokkal rendelkező brit PrisonRadio Association-nal és az egy éve alakult svéd Radio Fri-vel is, sőt a térség más országaiban is (Románia, Bulgária, Szlovákia) megtörténtek az előkészítő tárgyalások az együttműködésre.

A Rádió B kezdeményezői:

Nick Thorpe – a BBC magyarországi tudósítója

Hajdú Judit – klinikai szakpszichológus, családterapeuta

Kerényi György – a Kossuth Rádió volt főszerkesztője, a Rádió C főszerkesztő-ügyvezetője

Csák Gyulaaz Inforádió szerkesztője, a Rádió C volt hírigazgatója

Braun Zsolt – a Rádió C és a BBC volt munkatársa

Megyeri Zsuzsanna – pszichológus, korábban a HVG munkatársa

Benkő Henrietta – közgazdász, pszichológus

Egyesületünk támogatói

Támogatná Ön is egyesületünket?

Itt most egy klikkeléssel megteheti. Köszönjük :-)

2.000,-Ft-os támogatás

5.000,-Ft-os támogatás

10.000,-Ft-os támogatás

FEL
Adj Hangot

Facebook